Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Unë jam Zoti, nuk ndryshoj.

Vargu i Ditës - Malakia 3:6