Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Ata këndonin, kremtonin dhe lëvdonin Zotin, `Sepse ai është i mirë, sepse mirësia e tij ndaj Izraelit është e përjetshme`. 

Vargu i Ditës - Ezra 3:11