Referenca Biblike

Lexo Kapitulli i Rastit

Teksti Biblik

Kërko Vargu i Rastit

Fjalori Biblik

Kërko

Indeksi Biblik

Kërko

Por prej tij ju jeni në Krishtin Jezus, i cili nga Perëndia u bë për ne dituri, drejtësi, shenjtërim dhe shpengim.

Vargu i Ditës - 1 Korintasve 1:30